Sikkerheten først!

Sikkerhetsregel nr. 1

TA, eller OVERTA, ALDRI et våpen, ditt eget eller andres, uten STRAKS å forvisse deg om våpenet er ladd eller ikke!

ET VÅPEN SKAL ALLTID BEHANDLES SOM OM DET ER LADD!

Sikkerhetsregel nr. 2

Legg ALDRI fra deg et ladd våpen!

Sikkerhetsregel nr. 3

Sikt eller pek ALDRI på noen, enten våpenet er ladd eller ikke.

(Politi og militære, etter nærmere ordre, i skarpe situasjoner, er unntatt fra denne regel)

Sikkerhetsregel nr. 4

Tro IKKE at et sikret våpen kan behandles som om det ikke er ladd!

Sikkerhetsregel nr. 5

Lading av våpen må bare skje på standplassen etter ordre fra standplassleder.

Følg alle anvisninger og ordrer gitt av standplassledelsen.

Sikkerhetsregel nr. 6

DU er selv ansvarlig for ditt våpen og ammunisjon, pass på at du overholder sikkerhetsreglene.

Dette gjelder overalt, både på banen (baneinstruksen) og hjemme (norsk lov).

Sikkerhetsregel nr. 7

Hørselvern er påbudt ved alle skytearrangementer.

TIPS: Dobbelt vern anbefales, ørepropper for de høye lydene, og klokker for lyder med lavere frekvensområder, eller spesialklokker som dekker hele frekvensområdet.
(Skytebriller er ikke påbudt, men anbefales på det sterkeste!)

Sikkerhetsregel nr. 8

Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort ENHVER som opptrer i strid med gjeldende sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.