Norske Offiserers Pistolklubb Bergen er organisert i Norges skytterforbund (NSF) via Hordaland Skytterkrets.

NOP Bergen disponerer bane 8 ved Ulven leir i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Her er det onsdagstrening for medlemmer fra april til september fra kl. 18. Det finnes noen unntak, og en anbefaler derfor at du sjekker trenings- eller stevne-oversikten før du reiser.

Det finnes andre pistolklubber som bærer navnet NOP eller Norske Offiserers Pistolklubb. Disse har ikke annen tilhørighet til NOP Bergen enn navnet, og at de fleste er medlemmer av NSF.

Idéen om en pistolklubb i Bergen kom i 1948 fra kommandanten på Bergenhus, Generalmajor Ragnvald Roscher Nielsen, som sendte ut et rundskriv til offiserene i 4. divisjon med oppfordring om å starte en pistolklubb. NOP Bergen ble stiftet 22. januar 1953 og var de første 50 årene kun tilgjengelig for skyttere med befals grad i Forsvaret.

Fra og med år 2003 har klubben også vært åpen for sivile. I prinsippet kan hvem som helst bli medlem, men for å kunne delta på trening og konkurranser kreves det godkjent sikkerhetskurs. Dette arrangeres ved behov med oppstart i mars/april.

Klubbinterne sider / info om innlogging

VIKTIG INFO TIL ALLE MED BRUKERKONTO  PÅ NOP BERGEN’S WEB:

Websidene er satt opp på nytt. Alle medlemmer som har hatt tilgang tidligere må registrere seg på nytt. Grunnen til dette er at vi har oppgradert websidene slik at de tilfredsstiller kravene i datalagringsdirektivet. Fra år 2020 vil klubben benytte idrettens dataløsninger for å håndtere medlemsinformasjon og betaling av kontingent. Les også vår Personvernerklæring.

For å forenkle samspillet mellom NOP Bergen og NSF/NIF innfører vi nå nytt brukernavn for våre medlemmer som ønsker tilgang til innsiden av vår web. Brukernavnet for å logge blir fra nå av identisk med PersonId på Min Idrett hos Idrettsforbundet. Det vil ikke være noen integrasjon mellom registrene og vi vil kun lagre et minimum av data som er nødvendig for å bruke vår web.

PersonId fra Min Idrett

Din personlige ident (PersonId) får du via NIFs minidrett.nif.no. Logg inn, eller registrer deg der først. PersonId finner du enten på Min Profil eller på start-kortet ditt, som er knyttet mot Norske Offiserers Pistolklubb Bergen. Oppgi dette når du bestiller tilgang til klubbens websider via denne lenken og oppgir din PersonId, 7-siffer, som blir ditt nye brukernavn.

NB! Ingen er forhåndsregistrert, det vil derfor være meningsløst å prøve å logge inn med personid uten å være forhåndregistrert. Vi sjekker at den som ber om tilgang faktisk er medlem av Norske Offiserers Pistolklubb Bergen.
Når du har fått tilgang basert på PersonId, kan du deretter velge om du vil bruke PersonId eller din registrerte e-postadresse som brukernavn, begge deler vil fungere.