Norske Offiserers Pistolklubb Bergen er organisert i Norges skytterforbund (NSF) via Hordaland Skytterkrets.

NOP Bergen disponerer bane 8 ved Ulven leir i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. I tidsrommet april til september er det onsdagstrening for medlemmer fra kl. 18. Det finnes noen unntak, og en anbefaler derfor at du sjekker trenings- eller stevne-oversikten før du reiser. Legg merke til at det p.g.a. COVID-19 viruset er innført forhåndspåmelding til alle aktiviteter, les mer om dette lenger nede på siden.

Det finnes andre pistolklubber som bærer navnet NOP eller Norske Offiserers Pistolklubb. Disse har ikke annen tilhørighet til NOP Bergen enn navnet, og at de fleste er medlemmer av NSF.

Idéen om en pistolklubb i Bergen kom i 1948 fra kommandanten på Bergenhus, Generalmajor Ragnvald Roscher Nielsen, som sendte ut et rundskriv til offiserene i 4. divisjon med oppfordring om å starte en pistolklubb. NOP Bergen ble stiftet 22. januar 1953 og var de første 50 årene kun tilgjengelig for skyttere med befals grad i Forsvaret.

Fra og med år 2003 har klubben også vært åpen for sivile. I prinsippet kan hvem som helst bli medlem, men for å kunne delta på trening og konkurranser kreves det godkjent sikkerhetskurs. Dette arrangeres ved behov med oppstart i mars/april.

Forhåndspåmelding til alle aktiviteter

P.g.a. COVID-19 viruset er det innført forhåndspåmelding til alle skyteaktiviteter i regi av NOP Bergen i 2021. Det er begrensning på antall samtidige deltakere. Dette varierer med program og skyteform. Stevne- og Treningsoversiktene er ikke klare enda.
Medlemmer: les mer om dette her (innlogging nødvendig. Les videre dersom du mangler innlogging).

Klubbinterne sider / info om innlogging

VIKTIG INFO TIL ALLE MED BRUKERKONTO  PÅ NOP BERGEN’S WEB:

Nettsidene ble satt opp på nytt rundt årsskiftet 2019/2020. Alle som tidligere hadde konto måtte registrere seg på nytt. Grunnen var at vi oppgraderte nettsidene slik at de tilfredsstiller kravene i datalagringsdirektivet. Samtidig tok klubben i bruk NIFs dataløsning for å håndtere medlemsinformasjon og betaling av kontingent.
Senhøstes 2020 kom også NSF på banen med en enklere løsning for administrasjon av medlemmer. NOP Bergen har besluttet å ta i bruk denne, som i følge NSF skal bli både enklere og billigere i bruk.
Les også vår Personvernerklæring.

Midlertidig stengt for tilgang til nop-bergen

Medlemmer som fikk tilgang til nop-bergen.org i 2020, basert på 7-sifret skytter ID fra NIF, kan fortsette å bruke dette. Det vil snart komme mer informasjon om innlogging til nop-bergen.org for nye medlemmer. I mellomtiden kan vi dessverre ikke gi tilgang til innsiden. Bruk kontaktskjema dersom du trenger informasjon