Klubbens lover

Dersom tvil om fortolkning skal lovene som står i den siste Håndboken gå foran teksten som er gjengitt her.

Lov for Norske Offiserers Pistolklubb – Bergen, stiftet 22.01.1953 med senere endringer, senest av 23.10.2010. Godkjent av Hordaland idrettskrets den 23.10.2010 og revidert ihh til ny lovnorm, vedtatt på idrettstinget i 2011 og senere på årsmøte i NOP Bergen, 28.01.2014.

Her vises et utdrag av klubbens lover:

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1 Formål

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

(3) Ved samarbeid og kameratskap, skal klubben fremme medlemmenes ferdighet i pistolskyting, ved å holde og delta på treningsøvelser, konkurranser og på andre måter vekke interessen for pistolskyting.

(4) På grunn av klubbens historisk militære tilknytning, skal medlemmene tilbys skyting til de til en hver tid eksisterende militære merker og medaljer.

Se NOP Bergens Håndbok for hele lovteksten.