Info for styret

Intern info for medlemmer av NOP Bergen’s styre