Informasjon om pålogging

VIKTIG INFO TIL ALLE MED BRUKERKONTO  PÅ NOP BERGEN’S WEB:

Innlogging nop-bergen.org

Innlogging på våre nettsider skjer ved å bruke et 6-sifret tall som brukernavn. Dette nummeret er også kjent som Rubic-Id i Rubic Medlem, eller Skytter Id i Skytter Admin 2.0. Men det er viktig å være klar over at en ikke automatisk får konto på nettsidene våre når en er registrert i Rubic Medlem. 

Benytt Rubic-Id eller Skytter Id når du ber om tilgang. Slik kan vi kontrollere at du har et gyldig medlemskap i NOP Bergen. Se lenkene nederst på siden.

En stund siden du har vært innlogget?

Nettsidene ble satt opp på nytt rundt årsskiftet 2019/2020. Alle som tidligere hadde konto måtte registrere seg på nytt. Grunnen var at vi oppgraderte nettsidene slik at de tilfredsstiller kravene i datalagringsdirektivet. Samtidig tok klubben i bruk NIFs dataløsning for å håndtere medlemsinformasjon og betaling av kontingent.Senhøstes 2020 kom også NSF på banen med en enklere løsning for administrasjon av medlemmer. NOP Bergen har besluttet å ta i bruk denne, som i følge NSF skal bli både enklere og billigere i bruk.

Les også vår Personvernerklæring.

Enda en flytting: fra KlubbAdmin (NIF) til Rubic Medlem og SkytterAdmin 2.0

NSF har nå flyttet skytterne over fra NIFs KlubbAdmin til det nye SkytterAdmin 2.0, som blir laget og administrert av Rubic AS. Det er samme firma som lager Rubic Medlem som NOP Bergen har tatt i bruk. Nye skyttere melder seg inn via Rubic Medlem for å bli tatt opp som medlem. I forbindelse med omleggingen fikk alle et nytt 6-sifret nummer, som vil fremgå på Startkortet når en logger inn på SkytterAdmin. For å kunne identifisere personer som ønsker å få tilgang, tar vi fra nå av i bruk dette 6-sifrede nummeret. Medlemmer som allerede har tilgang til nop-bergen.org, basert på det opprinnelige 7-sifrede ID-nummeret fra NIF, kan fortsette å bruke dette inn til videre. Medlemmer som ønsker tilgang til våre nettsider, må først finne sin Skytter ID i Rubic Medlem (se medlemskort), eller i SkytterAdmin 2.0. Klikk her for å be om tilgang til nop-bergen.org og oppgi Skytter ID i meldingen du sender inn. NB. Henvendelser om tilgang til klubbens nettsted uten gyldig Rubic-Id eller Skytter ID blir ikke behandlet.