Flyttet til Håndboken

Fra og med nå henviser vi til NOP Bergens Håndbok for premier, programmer og statutter.