Bli medlem

OBS. Dersom du er nybegynner uten sikkerhetsopplæring, IKKE meld deg inn før du har fått bekreftet plass på kurs. Les mer om kurs her. Les også lenger nede på siden om hva som kreves for å kunne skyte med enhåndsvåpen.

Dersom du ønsker å melde deg inn, klikk her. Vær oppmerksom på det som står i det uthevede avsnittet, nest nederst på denne siden, om mulighet for å kunne kjøpe våpen.

Dersom du er medlem i en annen pistolklubb og ønsker sidemedlemskap i NOP Bergen, ta kontakt her

Alle kan i prinsippet bli medlem av Norske Offiserers Pistolklubb Bergen, men for å kunne delta på klubbens treninger og stevner kreves det godkjent sikkerhetsopplæring. Dersom du har bakgrunn som politi eller militær og kan dokumentere godkjent opplæring i enhånds-våpen, melder du deg først inn her, og deretter fyller du inn dette søknadskjemaet for å bli tatt opp i skytegruppen. For sidemedlemskap, ta kontakt her.

NOP Bergen har dessverre ikke kapasitet til å ta i mot barn og ungdom, nedre aldersgrense vil derfor være 19 år.

Klubben legger også til grunn at de som melder seg inn i klubben, og etter endt kurs, vil kunne få godkjenning av politiet til å kjøpe sitt eget våpen. Dersom du er usikker på om du vil få tillatelse, kan det hende at dette ikke er sporten for deg.

NOP Bergen refunderer ikke innbetalt kontingent, dersom du etter innbetaling finner ut at du ikke kan være medlem av grunner som er nevnt over.