Blogg

Innholdet i bloggen vil for det meste kun være synlig for medlemmer som etter eget ønske har fått konto.

Rollestyring av innhold:
Noe av innholdet her vil kun være tilgjengelig for klubbens styre. Dette er intern informasjon for styret. Vi ber om forståelse for dette.

Aktivitetslisten klar

Aktivitetsliste 22 Årets aktivitetsliste er nå godkjent av Forsvaret og tilgjengelig på klubbens nettsider. Du finner listen her: https://nop-bergen.org/aktiviteter/ Det anbefales å

Les mer »

Nye menyer

Stevne – og Trening er nå samlet under Aktiviteter Stevneoversikten vil fra og med år 2022 bli å finne under menyvalget Aktiviteter

Les mer »

Om bloggen

Denne bloggen er først og fremst for medlemmer av NOP Bergen. Her forsøker styret å kunngjøre saker som vi mener er viktig at alle kjenner til. Dersom du har saker som du ønsker kunngjort, ta kontakt med oss på kontaktskjema som du finner her.