Stevner

Stevneoversikt for 2022

Kortbetaling og Vipps (509215)

Fra og med 2016 sesongen ble det innført en prøveordning med kort-betaling ved NOP Bergen’s stevner og treninger. Fra 2018 kan en også betale med Vipps til 509215.

Innskjerping av sikkerheten

Fra og med 2017 har styret for NOP Bergen innført et strengere regime ved våre stevner og treninger.

  1. Ved anvisning, skal det alltid være en funksjonær igjen på standplass mens skivene kontrolleres.
  2. Når det gjelder ammunisjon og forberedelser til skyting: ingen fylling av magasin(er) eller tønne/hurtigladere FØR skyteleder gir beskjed om dette.

Det vil bli gitt nok tid til forberedelser.

Stevneoversikt legges ut her når klar.