Rundskriv fra POD -des 22

Politidirektoratets Rundskriv om behandling av saker etter våpenloven, pr desember 2022.

Du kan bla i dokumentet ved å holde musepeker innenfor rammen, eller klikk på pilen under dokumentrammen for å laste ned til din egen PC.
Det viktigste som angår oss pistolskyttere finner du her:
– kapittel 3.2 om kjøp av våpen til sportsskyting
– kapittel 3.6 om våpenkjøp og -eierskap for klubber
– kapittel 4 om oppbevaring, transport og utlån av våpen
– kapittel 5.8.2.1 om aktivitetskrav for å beholde retten til å eie våpen
– kapittel 6 om skytebaner

Rundskriv fra POD – desember 2022

Julegris-felt 7. des kl 18.30

Etter 2 års pause, som følge av COVID-19-pandemien, prøver vi igjen å arrangere Julegris-felten på Ulven 7. des 22, kl 18.30 (presis). Dette er et internt stevne for NOP Bergens medlemmer og er årets sosiale aktivitet som den som leder til presisjonspokalen bør få med seg.

Se programmet under for detaljer og forhåndspåmelding!

Julegrisfelt22