Smittevernregler

Her finner du helsedirektoratets endringslogg når det gjelder smittevern for idretten. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg

Pr 19. mai gjennomfører NOP Bergen skyte-aktiviteter slik:

  • Maksimalt 20 deltakere pr aktivitet, som reguleres ved forhåndspåmelding (se detaljer om hvor du skal melde deg på i Stevne- og Trenings-oversiktene. OBS. tidsfristene.)
  • ALLTID holde minst 1m avstand. Når skiver tildeles, fordeles disse ved at en FØRST tar i bruk annenhver skive, 1, 3, 5 osv, og dersom det er flere enn 10 påmeldte, tar en i bruk skive 2, 4, 6 osv. Dersom det er flere en 10 deltakere skytes alle øvelsene to ganger, dvs skyttere på skivene 1, 3, 5 osv skyter først. Deretter trekker skytterne tilbake, og skytterne på skive 2, 4, 6 osv trekker fram til standplass og øvelsen gjentas.
  • Ved anvisning stopper ALLE skytterne minst 2m fra skivene og venter til resultatene er notert. Deretter lapper skytterene på skive 1, 3, 5 osv først, mens skytterne på skivene 2, 4, 6 osv venter på tur. Funksjonær vil være tilgjengelig og kan om ønskelig lese opp notert resultat før skiven lappes. Ved å lappe skiven aksepterer skytteren resultatet.
  • Funksjonærene tar seg av ALL håndtering av skive-materiell og DELER UT lappesaker til hver enkelt skytter. Lapper som er til overs tar skytteren med seg hjem og tilbake til banen ved neste aktivitet.
  • Ved funksjoneringsfeil eller annet behov for å ta i annen skytters våpen, må en huske på hygienen og benytte Antibac.
  • Det settes fram Antibac ved inngangen som alle skal benytte ved ankomst og avreise.